Logo – VUNN

Logo – VUNN

Een logo is een belangrijk onderdeel van een huisstijl. Het wordt opgenomen in alle communicatiemiddelen, omdat het zorgt voor herkenbaarheid en naamsbekendheid. Een sterk logo is tijdloos en herkenbaar. En het moet natuurlijk aansluiten bij de branche, het merk en jouw organisatie. De kunst is om al deze kenmerken te verwerken in één logo.

Breedbeeld is deze uitdaging aangegaan voor Vereniging Urgente Noden Nederland (VUNN).

De boomstam symboliseert de VUNN; als belangenbehartiger, een stevige pijler die de zelfstandige noodhulpbureaus ondersteunt. Bestaande uit twee menselijke figuren die hun handen uitsteken om de bureaus te helpen. Deze helpende handen blijven echter zelfstandig en zitten daarom niet vast aan deze takken, maar vormen als ‘bladerdek’ wel gezamenlijk één vereniging. Elk blad bestaat uit meerdere handen (lees: diverse bureaus) die ineen grijpen om één helpende hand te vormen: zelfstandig in gezamenlijkheid. De kleuren staan symbool voor de diversiteit in onze samenleving; ongeacht nationaliteit, geloofsovertuiging of geaardheid.