Privacy Policy

Breedbeeld BV, gevestigd aan de Colmschaterstraatweg 18, 7433 PR Schalkhaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.

Eigenaar van Breedbeeld BV, Annelies Muileman, is de functionaris gegevensbescherming en is verantwoordelijk voor de naleving van de regelgeving die voortvloeit uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming binnen Breedbeeld BV.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Breedbeeld BV verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch
  • bankrekeningnummer


Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Breedbeeld BV verwerkt jouw persoonsgegevens teneinde:

  • contact met je op te kunnen nemen (telefonisch of per e-mail) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
  • je te kunnen informeren over geplande diensten, wijzigingen van onze diensten en/of producten;
  • om goederen bij je af te leveren en/of diensten bij je uit te voeren;
  • afspraken uit onze overeenkomst uit te voeren en af te handelen.


Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

Breedbeeld BV bewaart deze persoonsgegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Breedbeeld BV verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien wij samenwerken met bedrijven die jouw gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van onze diensten of producten, dan sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Breedbeeld BV neemt de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus. Wij nemen alle passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of heb je andere vragen omtrent onze verwerking van persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via annelies@breedbeeld.nl.